De Rasvereniging

De “Hovawart Vrienden Nederland” is een rasvereniging van én voor hen die een Hovawart hebben of juist van plan zijn er één aan te schaffen.

Historie

De vereniging Hovawart Vrienden Nederland werd opgericht op 24 december 1997 en werd later (in 2010) als tweede Hovawart rasvereniging door de Raad van Beheer – het overkoepelend orgaan – in Nederland erkend. In eerste instantie was dit niet mogelijk echter op aandringen van deze vereniging is het nu wel mogelijk en zijn er nu meerdere Hovawart rasverenigingen.

Wat is nu het bijzondere aan Hovawart Vrienden Nederland ?

Vanaf het begin heeft de gezondheid en het na te streven karakter van de Hovawart in de fokkerij ondersteund door de vereniging voorop gestaan. Omtrent deze doelstelling waren meningen / belangen in het verleden verschillend waardoor er meerdere verenigingen zijn ontstaan. Echter het honden fokbeleid in Nederland wordt nu meer en meer door het ministerie en Raad van Beheer aan regels onderworpen.

Door de beperkte beschikbaarheid van de Hovawart en fokdoelstelling streeft deze vereniging als eerste een daadwerkelijk en doorzichtige samenwerking na met andere Hovawart verenigingen, eigenaren in Nederland en daarbuiten.

Er zijn mensen welke mogelijk een Hovawart wensen. De vereniging kan contacten leggen tussen deze mensen en leden (in de buurt van deze mensen) en met fokkers van de vereniging. Aanschaf begeleiding / informatie verstrekking is een belangrijk onderdeel. Daarnaast gaan we er van uit dat eigenaren van een Hovawart lid worden van deze vereniging. Hierdoor kunnen de (fok)resultaten nauwkeurig gevolgd worden waardoor een goed advies kan worden gegeven bij nieuwe kruisingen van bloedlijnen.

Er worden door onze vereniging puptesten, nestdagen, jonge honden testen en fokgeschiktheids-testen georganiseerd. Dit levert objectieve gegevens op voor de begeleiding van een gezonde Hovawart. Er worden bladen en nieuwsbrieven uitgegeven waarin relevante zaken voor hond, leden en de vereniging bekend worden gemaakt. Als bindende factor komen we regelmatig bijeen tijdens wandeltochten in het land, kampeerweekends, clubmatches en fokkersbijeenkomsten.

Mensen binnen de vereniging die willen fokken, kunnen rekenen op ondersteuning bij het uitzoeken van een geschikte fokcombinatie, tijdens de testperiode en bij de bemiddeling van de pups.