Fok-Ondersteuning

Fok-Ondersteuning

Wat moet u doen, hoe moet u handelen en waar haalt u een zo passend mogelijke reu vandaan?

Voor u besluit te gaan fokken moet uw hond natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Via de vereniging is er dan alle hulp en ondersteuning. Ook zijn er een aantal ervaren fokkers die u graag helpen en adviseren.

We dragen niet voor niets de naam Hovawart Vrienden Nederland.

Binnen de Hovawart Vrienden is het zo dat u als (aspirant)- fokker uw reukeuze bepaalt. Als fokker bent U immers verantwoordelijk voor uw pups. Via een jarenlang opgebouwde databank kunt u hulp van de vereniging krijgen. Onze DEKREUENLIJST   (zie downloads)  wordt met regelmaat geoptimaliseerd. Hierbij zijn de contacten en samenwerking met andere verenigingen internationaal een groot voordeel. U als fokker draagt wel de verantwoordelijkheid om uw pups zo optimaal mogelijk te plaatsen. De vereniging kan u helpen indien er vraag is. Maar wij gaan er vanuit dat u zelf een actief beleid voert in de verkoop van uw pups.

Iedere fokker dient de namen van zijn kopers kenbaar te maken bij de pupbemiddeling van de club. Deze controleert of namen dubbel op de lijsten van de fokkers voorkomen. Aspirant-kopers kunnen maar op één fokkerslijst voorkomen of op de lijst van de club! Dit voorkomt onenigheid en onnodige discussie!

Binnen onze vereniging gelden de Verenigings Fok Reglementen die door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland zijn goedgekeurd! Deze organisatie geeft de stambomen van honden in Nederland uit. Voor informatie betreffende deze reglementen, te vinden op deze website, kunt u bij ons nadere informatie verkrijgen.