Herplaatsing

Wij bemiddelen hier voor herplaatsing.

Op deze pagina probeert onze vereniging te bemiddelen voor hovawarts die door omstandigheden een nieuw tehuis zoeken. Deze service geldt ook voor niet leden daar uiteraard het belang van ons geliefde ras voorop staat.

Wilt u een hond herplaatsen?

HovawartsIndien u uw hond wilt herplaatsen, om welke reden dan ook, bepaalt u zelf of u uw Hovawart meegeeft aan een nieuwe eigenaar. Wij verzoeken u vriendelijk om ons in te lichten indien de hond herplaatst is. Voor een soepele plaatsing op de herplaatsinglijst vragen wij de volgende informatie aan te leveren.

  • Een tekst zoals die op de site geplaatst kan worden. Geef relevante informatie waarmee potentiële nieuwe eigenaren een keuze kunnen maken. Zoals: de reden voor herplaatsing, de geschiedenis van de hond, wat de hond wel en niet gewend is, positieve en negatieve kenmerken. Wees vooral eerlijk! – Foto’s van de hond zijn ook welkom.
  • Contactgegevens (Deze worden in overleg wel of niet op de site geplaatst)

Mail deze informatie fokcommissie@hovawart-nederland.nl en/of secretaris@hovawart-nederland.nl

U zoekt een herplaatser?

De HVN bemiddelt bij herplaatsing van Hovawarts. Laat u goed voorlichten over de hond en beoordeel of u de hond iets kunt bieden. Wees zeer kritisch en vraag naar de reden van herplaatsing. Hebt u geen eerdere ervaring met de opvoeding van een Hovawart, dan moet u zich afvragen of het een verstandige keuze is voor een herplaatste hond te kiezen.

De HVN draagt geen verantwoording voor de aangeboden honden en de herplaatsingen. Wilt u meer informatie over herplaatsing in het algemeen, stuur dan een email naar fokcommissie@hovawart-nederland.nl en/of secretaris@hovawart-nederland.nl

Te herplaatsen Hovawarts:

Op dit moment zijn er geen herplaatsbare honden.

Top